Plantesundhed

Plantesundhed er vigtigt for at sikre, at der ikke kommer skadedyr og plante-sygdomme ind i Europa eller at samme spredes på tværs af lande.

Dermed beskyttes både planter, mennesker og biodiversiteten bedst muligt.

Siden 2019 har området været reguleret i en nyere og opdateret form og reguleringen beskytter nu miljøet og biodiversiteten ensartet inden for unionen.

Alle lokale special planteskoler og havecentre, der via www.OGW.dk leverer til dig efterlever gældende regler og er underlagt myndighedernes løbende kontrol og opfølgning.

Myndighederne har Plant Health Inspectors ansat, der følger op med hver eneste registreret virksomhed og sikrer, at sundheden blandt planterne er på det højeste niveau. Der foretages desuden en pro-aktiv og løbende opfølgning på om alle aktører er registreret korrekt.

De gældende plantepas skal leve op til en række krav, herunde have noget af teksten på engelsk - selv når planten er produceret lokalt i Danmark og sælges til kunder herhjemme.

Der gælder en række yderligere krav til plantepas og du kan læse nærmere om gældende regler herhjemme hos Landbrugsstyrelsen via nedenstående link og direkte på EU's site om reglerne for EU Plant Health and Biosecurity: